Home

Who's Online

We have 2 guests online

Polls

Taqbel mal-pozizzjoni li ha l-Kunsill Lokali tal-Kalkara dwar il-Bus Shelter f'Misrah Arcisqof Gonzi? Do you agree with the decision of the Kalkara Local Council regarding the Bus Shelter at Misrah arcisqof Gonzi?
 

Designed by:
SiteGround web hosting
News
Gurament tal-hatra PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Monday, 29 June 2009 13:31

Kunsill Lokali gdid ghas-sena 2009-2013

Nhar it-Tlieta 30 ta' Gunju fil-prezenza tal-Prim Ministru u tas-segretarju parlamentari inghataw il-gurament tal-hatra l-161 Kunsillier li gew eletti fis-6 ta' Gunju 2009. Fost dawn kien hemm il-Kunsillieri tal-Kunsill Lokali tal-Kalkara : Michael Cohen bhala Sindku - Norbert grech bhala Vici Sindku - Kunsillieri - Maria Sultana, Speranza Chircop u Roderick Mizzi.

Last Updated ( Friday, 17 July 2009 18:02 )
 
Awguri lill-Kunsillieri l-godda PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Sunday, 14 June 2009 14:47

sindku v.sindku kunsilliera kunsilliera kunsillier

Ringrazzjament lill-Poplu tal-Kalkara li fl-elezzjoni ta' nhar is-Sibt 6 ta' Gunju elegga s-Sindku, V.Sindku u l-Kunsillieri sabiex iservu fil-Kunsill Lokali ghall-4 snin li gejjin.

All five newly elected Councilors would like to thank the residents of Kalkara for giving their trust to the Mayor, Deputy Mayor and Councilors for the new 4 year term between 2009 and 2013.

Last Updated ( Monday, 06 July 2009 06:54 )
Read more...
 
Il-Latrina Pubblika PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Wednesday, 03 June 2009 19:34

Il-Latrina antika fil-Kalkara

l-Kunsill Lokali tal-Kalkara beda xoghol estensiv fil-Latrina Pubblika li hemm fil-limiti tax-Xewkija. Din il-latrina ilha snin twal ma tiehu dawra sew u kien ghalhekk li l-Kunsill iddecieda li jaghmel dan l-investiment.

Last Updated ( Monday, 06 July 2009 06:45 )
Read more...
 
Il-Bajja tar-Rinella PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Monday, 01 June 2009 13:52

 

"Il-Bajja tar-Rinella" Gawhra fin-naha t'isfel ta' Malta

Issa li qorob is-Sajf, il-Bajja tar-Rinella tibda tilqa fiha numru sabih ta' residenti minn lokalitajiet differenti ,mhux lanqas mill-Kottonera u minn Haz-Zabbar. Dan huwa dovut ghal-fatt li din il-Bajja hija l-uniku Bajja fin-naha t'isfel ta' Malta li hija accessibbli u tajba ghall-ghawm. Kull sena il-Kunsill Lokali tal-Kalkara jiehu hsieb li jnaddafha mill-ammont ta' gebel li jakkumola u li johloq ostaklu ghal dawk kollha li jaghmlu uzu minn din il-Bajja.

Din is-sena t-tindifa saret illum it-Tnejn l-1 ta' Gunju, fejn tnehhew 4 trakkijiet ta' gebel goff minn fuq ir-ramla.

Il-Kunsill Lokali se jibqa jahdem sabiex din il-Bajja tibqa mizmuma fl-ahjar kundizzjoni possibbli.

Last Updated ( Sunday, 05 July 2009 15:31 )
 
Youth Exchange PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Wednesday, 15 April 2009 06:52

Gheziez Zghazagh

Ninsabu fl-ahhar stadju li nibdew niehdu sehem fi skambji ta`zghazagh li permezz taghhom tkunu tistghu issiefru ghal zmien ta bejn sebgha sa ghaxar t’ijiem f` wiehed mill-pajjizi ta` l-Unjoni Ewropea.

Dawn iz-zjajjar huma intizi sabiex intom iz-zaghzagh flimkien ma zghazagh ohra minn pajjiżi differenti tiltaqgħu u tiddiskutu fuq tema ta’ interess reciproku. Minn dawn l-iskjambji intom titgħallmu dwar il-kulturi ta' xulxin.

Last Updated ( Sunday, 22 May 2011 16:46 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 10
Kalkara Local Council

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|