Home
Gradwazzjoni PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Saturday, 07 November 2009 17:42

Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara se jerga jorganizza il-Jum ta’ Premjazzjoni nhar il-Gimgha 11 ta’ Dicembru fl-iskola Primarja tal-Kalkara. Jekk matul din is-sena iggradwajt u tixtieq li tircievi rikonoxximent tal-hidma tieghek mill-Kunsill Lokali tal-Kalkara, nitolbok sabiex tibghat id-dettalji tieghek fuq l-email li jidher fin-naha t’isfel ta’ din l-applikazzjoni jew ghaddiha direttament lill-Kunsill lokali tal-Kalkara sabiex inkunu nistghu naghmlu l-arrangamenti necessarji. Isem u Kunjom:    

F’liema suggett iggradwajt:_________________________________

Indirizz Elettroniku:             __________________________________

Numru tal-Mobile:                __________________________________ 

 

Michael Cohen                                                                                Sharon Galea Iriele

Sindku                                                                                               Segretarja  

 

Email:             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Thursday, 26 November 2009 21:28 )
 
Kalkara Local Council