Home
Il-Kunsill Lokali jifrah lill Club u l-Qaddifa tar-Regatta tal-Kalkara PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Wednesday, 27 April 2011 21:06

Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara jifrah lill Qaddiefa u l-Club tar-Regatta tal-Kalkara ghas success miksub fit-tigrija ta' Jum il-Helsien 2011

It-Team tar-Regatta Club Kalkara

Kalkara Regatta Klabb

 

Huwa fatt magħruf li l-madwar tal-Port il-Kbir minn dejjem kien il-benniena tar-Regatta Nazzjonali. Id-distretti tal-Kottonera flimkien ma' dak tal-Kalkara għandhom storja glorjuża fir-rebħ tax-Shield u bosta paljijiet prestiġġjużi.

                    Matul is-snin sittin u l-bidu ta' snin sebgħin, assistejna għall-glorji tal-Kalkara, distrett li dakinhar kien pjuttost żagħżugħ ħdejn id-distretti tal-Kottonera. Fis-snin ta' wara għalkemm lejn il-Kalkara ix-Shield ma ġietx, ir-rebħiet tal-paljijiet ma naqsux.

                    L-istorja tirrepeti ruħha kif jgħidu, u f'dawn l-aħħar snin id-distrett żagħżugħ Kalkariz qed ikollu s-suċċessi tiegħu ukoll. Dan il-Klabb investa bis-sħiħ fiż-żgħażagħ, b'mod partikolari fil-kategorija 'B' tar-Regatta Nazzjonali. Fl-aħħar sentejn dejjem konna meqjusa fost il-favoriti, fejn fis-sena 2008 ix-Shield ma ġietx il-Kalkara għall-erba' punti biss. Finalment wara hidma bla heda, f’ Marzu 2010 ergajna ksibna success fennominali li hadd qatt ma jista’ jikser. Dan il-fatt hu li minn hames tigrijiet ksibna hamsa fl-ewwel post f’kategorija ‘B’ biex safratant irnexxilna ingibu is-success tax-shield fil-Kalkara wara xejn inqas minn erbajn sena. Fl-istess sena imsemmija, imma f’Settembru ergajna ksibna success iehor meta ergajna irritornajna ghar-rebh tax-shield, biex b’hekk ghamilna ‘double’ fis-sena 2010.

                   Il-mira tal-klabb Kalkariż kienet li dawn iż-żgħażagħ li qed jiksbu daqs tant suċċess f'kategorija 'B' jiġu promossi għall-kategorija 'A'. Hekk gara fil-fatt f’Marzu ta’ din is-sena , fejn dan il-grupp tant kompatt ta’ qaddiefa gew promossi ghal-kategorija ‘A’. Dan ifisser li il-klabb taghna tela’ targa ohra fl-istorja tar-Regatta Nazzjonali, u ghalhekk is-sagrifficju u dedikazzjoni dejjem tikber. Pero jekk ma jkunx hekk ir-rizultat ma jinkisibx f’kwalunkue haga. F’Marzu li ghadda f’kategorija ‘A’ ksibna tlett paljiet tant prestiggjuzi li konna ilna hafna ma naraw fil-lokal taghna. Tnejn minnhom kien wara xulxin infilla fl-ewwel post. Tghidli u f’kategorija ‘B’ sfaxxa kollox? Da zgur li le, imma ahna dejjem nemmnu fil-potenzjal taz-zghazagh, u ghalhekk tajna hafna opportunitajiet lill-tfal mill-Kalkara biex jipprattikaw dan l-isports tradizzjonali.

                   Ghal daqstrant dan huwa it-tarag li rega tiela il-klabb tant ghal-qalb il-Kalkarizi kollha.

 Norbert Grech

Vici Sidku

President Kalkara Regatta 

Last Updated ( Sunday, 22 May 2011 16:52 )
 
Kalkara Local Council

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|